Format Kitap
Barkod 9786055616519
Yayın Tarihi 2014-10-00
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 224
Kapak Karton
Kağıt 2.Hamur
Boyut 190 X 270

Emeği Geçenler :
Yazar   : Şükrü Yıldız
Yazar   : Sevgi Yıldız
Yazar   : Şükrü Yıldız;Sevgi Yıldız
Grafiker   : H. Gürdal Gürak

LYS EDEBİYAT Özet Konu Anlatımlı Cep kitabı
LYS Hazırlık ve 9-10-11. sınıf Okula Yardımcı cep kitabı
- Özet Kavram Haritası
- Pratik özgün bilgi notları
- Şematik konu anlatımları
- YGS- LYS Soru tipleri ve çözümleri
- Elmas not- Elmas soru ve Çözüm
- Yazılı soru ve cevapları
- Ölçme Değerlendirme ve Etkinlikler


İçindekiler

I. Ünite 9 - 56
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT BİLGİLERİ
I. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri 10
II. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi 13
1. Çoşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
Şiir Bilgisi 20
Şiirin Yapısı ve Ögeleri 23
Edebi Sanatlar Edebi Sanatlar 32
2. Olay Çerçevesinde Gelişen Edebi Metinler
Yazı Türleri 47
3. Öğretici Metinler 51
4. Sözlü Edebi Metinler 55
II. Ünite 57- 111
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ
Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasının Gerekçeleri .59
- İslam Öncesi Türk Edebiyatı 60
- İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 68
- Geçiş Dönemi İlk Eserler 68
A. Halk Edebiyatının Önemli Sanatçıları 72
Yunus Emre 73
Kaygusuz Abdal 75
Pir Sultan Abdal 76
Köroğlu 77
Kazak Abdal 77
Kayıkçı Kul Mustafa 79
Kâtibi 79
Karacaoğlan 80
Aşık Ömer 81
Âşık Gevheri 82
Dertli 82
Bayburtlu Zihni 83
Dadaloğlu 84
Erzurumlu Emrah 84
Seyrani 85
Sümmani 86
Aşık Veysel Şatıroğlu 87
B. Divan Edebiyatı?nın Önemli Sanatçıları 89
Hoca Dehhani 90
Mevlana 90
Şeyyâd Hamza 90
Sultan Veled 91
Ahmedi 91
Nesimî 91
Şeyhi 91
Süleyman Çelebi 92
Ali Şir Nevai 92
Bâki 92
Fuzûlî 93
Bağdatlı Rûhî 94
Nef?î 94
Nâili 95
Nâbî 95
Evliya Çelebi 95
Kâtip Çelebi 96
Nedîm 96
Şeyh Galip 97
Nazım Şekilleri 99-111
III. Ünite 112 - 123
BATI EDEBİYATI
Edebi Akımlar
IV. Ünite 124 - 135
BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI
Tanzimat Edebiyatı
Şinasi 127
Ziya Paşa 127
Namık Kemal 128
Şemsettin Sami 128
Ahmet Mithat Efendi 128
Tanzimat Edebiyatı 2. Dönem
Abdulhak Hamit Tarhan 129
Sami Paşazade Sezai 129
Muallim Naci 130
Recaizade Mahmut Ekrem 130
Nabizade Nazım 130
Servet-i Fünun Edebiyatı
Tevfik Fikret 131
Cenap Şehabettin 132
Halid Ziya Uşaklıgil 132
Hüseyin Cahit Yalçın 132
Mehmet Rauf 133
Hüseyin Rahmi Gürpınar 133
Ahmet Rasim 133
Fecr-i Âti Edebiyatı
Ahmet Haşim 134

V. Ünite 136 - 147
MİLLİ EDEBİYAT
Mehmet Emin Yurdakul 138
Ömer Seyfettin 139
Ziya Gökalp 139
Ali Canip Yöntem 140
Ahmet Hikmet Müftüoğlu 140
Yakup Kadri Karaosmanoğlu 140
Halide Edip Adıvar 142
Reşat Nuri Güntekin 143
Refik Halit Karay 144
Mehmet Fuat Köprülü 145
Diğer Bağımsız Sanatçılar
Mehmet Akif Ersoy 145
Yahya Kemal Beyatlı 146
VI. Ünite 148
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
A) ÖĞRETİCİ METİNLER 154
Falih Rıfkı Atay 156
Hilmi Yavuz 157
Nezihe Meriç 157
Suut Kemal Yetkin 157
Cemil Meriç 158
Sabahattin Eyüboğlu 158
Nurullah Ataç 158
Ruşen Eşref Ünaydın 159
Vasfi Mahir Kocatürk 159
İsmail Habib Sevük 159
B. ÇOŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER
1. Beş Hececiler
Faruk Nafiz Çamlıbel 160
Enis Behiç Koryürek 161
Halit Fahri Ozansoy 161
Orhan Seyfi Orhon 162
Yusuf Ziya Ortaç 162
2. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairler
Ahmet Kutsi Tecer 163
Arif Nihat Asya 163
Behçet Kemal Çağlar 164
Bedri Rahmi Eyüboğlu 164
Kemalettin Kamu 164
Orhan Şaik Gökyay 164
Coşkun Ertepınar 165
Cahit Külebi 165
Halil Necmi Onan 165

3. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şairler
Necip Fazıl Kısakürek 167
Ahmet Hamdi Tanpınar 167
Cahit Sıtkı Tarancı 168
Ahmet Muhip Dranas 169
Özdemir Âsaf 169
4. Yedi Meşaleciler
Sabri Esat Siyavuşgil 170
Ziya Osman Saba 171
Yaşar Nabi Nayır 171
Cevdet Kudret 171
5 Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
Nazım Hikmet 173
Rıfat Ilgaz 173
Aziz Nesin 174
6. Garip Akımı
Orhan Veli Kanık 175
Melih Cevdet Anday 176
Oktay Rıfat 176
7. Garip Akımı Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler:
Fazıl Hüsnü Dağlarca 178
Behçet Necatigil 178
Atilla İlhan 179
Erdem Beyazıt 180
Cahit Zarifoğlu 180
Hilmi Yavuz 180
8. İkinci Yeniler
Cemal Süreyya 182
İlhan Berk 182
Edip Cansever 183
Turgut Uyar 183
Ece Ayhan 183
Sezai Karakoç 184
9. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir
İsmet Özel 185
10. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
Aşık Veysel Şatıroğlu 186
Aşık Mahzuni Şerif 186
Aşık Feymani 187
Abdurrahim Karakoç 187
Murat Çobanoğlu 187
Şeref Taşlıova 188

C) CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖYKÜ VE ROMAN
a) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Yapıtlar
Mithat Cemal Kuntay 189
b) Toplumcu Gerçekçi Yapıtlar
Orhan Kemal 190
Yaşar Kemal 191
Sabahattın Ali 191
Fakir Baykurt 192
Kemal Tahir 192
Talip Apaydın 193
c) Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Yapıtlar
Abdülhak Şinasi Hisar 194
Memduh Şevket Esendal 194
Halikarnas Balıkçısı 194
Peyami Safa 195
Tarık Buğra 195
d) Modernizmi Esas Alan YapItlar
Füruzan 197
Adalet Ağaoğlu 198
Orhan Pamuk 198
Bilge Karasu 199
Yusuf Atılgan 199
Ferit Edgü 199
Oğuz Atay 199
Sait Faik Abasıyanık 200
Rasim Özdenören 200
İnci Aral 201
Halide Nusret Zorlutuna 201
Necati Cumalı 201
Haldun Taner 202
Turan Oflazoğlu 202
D) GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLER (Tiyatro)
Turgut Özakman 203
Güngör Dilmen 204
Cevat Fahmi Başkut 204
Recep Bilginer 205
Refik Erduran 205
Orhan Asena 205
Edebiyatımızdaki İlk Eserler 209
Türk Edebiyatındaki Romanlar ve Özetleri 211
Dünya Edebiyatındaki Romanlar ve Özetleri 250
Edebiyat Terimleri Sözlüğü 256

Bu kitabın hazırlanmasındaki amaç sınava hazırlanan siz öğrencilere üniversiteyi kazandırmak ve Türkçe -Edebiyat tan en iyi neti yapmaktır.Zor ve anlaşılmaz gibi görünen konuların zorluğunun konudan değil kaynakların konuları zorlaştırmasından olduğunu bu kitabı bitirdiğinizde daha iyi anlayacaksınız. Özellikle bilgi gerektiren bu edebiyat konularını özetleyerek ve önemli yerlerin altını çizerek çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

devamını oku..
Kategori : Ygs - Lys
11.11
Liste Fiyatı : 11.11
Kazancınız : 0.00
Miktar :  
Adet
 Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %0 indirim