Format Kitap
Barkod 9786058136618
Yayın Tarihi 2020-02-14
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 2.Baskı
Sayfa Sayısı 228
Kapak Karton
Kağıt 2.Hamur
Boyut 160 X 240

Emeği Geçenler :
Yazar   : Nihat Enver Ülger
Grafiker   : Mehmet Bayraktar

Son dönemde üzerinde sıkça konuşulan ve tartışılan kentsel dönüşüm ve yanlış arazi kullanım kararları konularında ufuk açacak bir kitap

Arazi Yönetimi, dünyadaki arazi yönetim süreçlerini irdeleyip ülkemiz koşullarına uygun, özgün bir arazi yönetim sistematiği oluşturarak, bunu Geomatik (Hari-ta-Jeodezi- Fotogrametri), İnşaat, Çevre, Orman, Ziraat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasa-rım, Mimarlık, Hukuk, Kamu Yönetimi vb. disiplinlerde rol alan tüm aktörlerin ilgisine sunma amacı taşıyor.

Bugün Dünyamızın En Büyük Sorunlarından Olan 'Arazi Kıtlığına ve Yanlış Arazi Kullanım Kararları'na Karşın Özgün Bir Arazi Yönetim Sistematiği Gerekmek-tedir

Dünyanın karşılaştığı en büyük sorunlardan olan arazi kıtlığı ve yanlış arazi kullanım kararları; kentlerin kontrol edilemeyecek bir hızda büyümesi, tarım arazile-rinin tarım dışı faaliyetlere (yerleşim, sanayi vb.) açıl-ması, yoğun arazi talebi ve sürdürülebilir çevre ilkele-rinden uzak arazi politikaları sonucunda ortaya çıkmış-tır. Dünya arazisini tüm sakinlerinin yararına yönelik olarak en iyi şekilde kullanmak, yönetmek ve kalıcı kılmak için ülke, kent ve kır ölçeğinde arazi yönetimine ihtiyaç vardır. Arazi yönetimi için mülkiyet kullanımına ilişkin bilgiler ve dökümler olması, mülkiyete ilişkin karar verilmeden önce bunların dikkatlice incelenerek analizlerinin yapılması gerekmektedir.

Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, Türkiye için arazi yönetim sisteminin kurulması konusunda gereken teorik ve pra-tik altyapının verilmeye çalışıldığı, çeşitli değerlendir-meler yapılarak değerlendirmelerin sonucunda da ül-kemizde arazi üzerinde mülkiyet-kullanım-hukuk ekse-ninde, anayasal düzlemden mülkiyetin tesciline kadar olan sürecin hemen her aşamasında eksik ve sorunlu durumların süregeldiğinin saptandığı bu kitabı hazırla-ma amacını bu durumu şöyle özetliyor:

Ülkemizde işgal, çarpık kentleşme, çevre kirliliği, kır-kent dengesizliği gibi sorunlara imar afları, afet riskli alanların dönüştürülmesi, 2B arazilerinin doğrudan satı-şı vb. düzenlemelerle çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. Ancak kopuk, dağınık ve parçacıl niteliklere sahip bu çözüm arayışlarının arazi yönetiminin nihai amacına ulaşılmasında yetersiz kaldığı açıktır. Bir arazi yönetim sisteminin kurulması gerekliliğini ortaya koymak ama-cıyla hazırladığım bu kitapta, arazi yönetim sisteminin yapısını şekillendirebilecek niteliklere sahip olduğu varsayılan bir arazi yönetimi paradigmasının, ülkemiz arazi yönetimindeki sorunların çözümüne katkıda bulu-nacağını düşünüyorum

devamını oku..
70.00
Liste Fiyatı : 70.00
Kazancınız : 0.00
Miktar :  
Adet
 Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %0 indirim